За нас

3К АД е малка компания, занимаваща се предимно в сферата на новите технологични решения, свързани най-общо с намаляването на човешкото влияние върху околната среда. Основните две направления, в които работим са възобновяемите енергийни източници, в частност системи за усвояване на енергията идваща от Слънцето – фотоволтаични системи, и пречистването на отпадни води от битови и индустриални обекти.

Изборът ни беше ясен още от самото начало на работата ни през 2005. Електрическата енергия и водата са истински ценните “горива” за човечеството. Постоянното прахосване на вода, неконтролираното изхвърляне на отпадъци, увеличаващата се консумация на енергия и замърсяването от някои от технологично старите централи са нещата, които трябва да бъдат променени за да осигурим едно чисто бъдеще на още много поколения след нас. За да могат и те да видят истинската красота на света, такава каквато все още имаме възможност да я види нашето поколение.

Екипът работещ в 3К АД е съставен от млади специалисти, всеки от които осъзнава нуждата от промяна и дава всичко от себе си, за да е в състояние фирмата да продължава да предлага новите технологии на всеки, който прояви интерес и има желание да направи нещо за да запази света такъв, какъвто е.

Естествено, всичко това са само добри намерения, но 3К АД вече им зад гърба си не малко реализирани проекти – фотоволтаични централи, пречиствателни станции в различни селища. От повече от година притежава и сертификат за управление на качеството на предлаганите услуги (ISO 9001:2008) и е член на Българската камара на строителите. Има още много да научим заедно с нашите клиенти, за да можем да кажем спокойно, че ние сме Вашето най-добро решение. Но дори и сега сме сигурни, че заедно можем да променим света, който живеем. Заедно с нашите доставчици, дистрибутори, конкурентни фирми и естествено всички наши клиенти и партньори. Заедно с всички вас.