Продукти > BioSTEP®

Диаметър на филтъра Степен на филтрация
BioSTEP ® 1618 16” (40 cm) 1/8“ (0.32 cm)

 

biostep_logo

 

Лесната за поддръжка BioSTEP® Пречиствателна система представлява няколко разностранни помпи, предназначени за прехвърляне на пречистените води в зона с много малък диаметър, подлежаща на децентрализирано събиране.

Ползите от канализацията с малък диаметър:

 

Конвенционалните (централизирани) системи за събиране на отпадъчни води, винаги са били разглеждани като по-подходящи за събиране на отпадъчни води.Въпреки популярността на този метод, централизираните канализации могат да бъдат икономически непосилни или просто невъзможни за инсталиране в някои области поради различни геоложки фактори. Алтернативните системи за събиране на отпадъчни води се характеризират с по-малко изкопно време, също с по-малки разходи за материали и строителство , както и предоставяне на иновативни и устойчиви решения за ново строителство и реконструкция.Освен това, райони с лоши условия на почвата или други проблеми, свързани със терена,  могат да се преодолеят, като се поддържа нормална експлоатация и поддръжка на системата.

Уникалния дизайн и характеристики на BioSTEP® го изкачват  една стъпка нагоре – веднъж инсталиран, всички необходими процедури, почистване и поддръжка могат да се извършат лесно, без отстраняване на компоненти от системата.

В допълнение, новата ScumGuardTM действа като защита на всяка BioSTEP от мазнини и олиа, предоставя гъвкави възможности за монтаж  на резервоара в шахти и щранг конфигурации.

BioMicrobics_BioSTEP

Как действа?

 

1 Непречистените отпадъчни води навлизат в първичния утаител.

2 Вода от зоната за пречистване на септичната яма се влива в камерата на помпата чрез ъгловите слотове на трезора на BioSTEP помпата.

3 BioSTEP ScumGuardTM предотвратява опасността от запушване на вътрешните компоненти.

4 Външния екран на BioSTEP защитава вътрешните компоненти, като отклонява твърдите частици.

5 Tампона за външно почистване дава възможност за поддържане на мястото чисто

6 Сензора за нивото на водата се задейства и вътрешната помпа на BioSTEP трансферира пречистените отточни води до тяхната дестинация на отичане.

how_it_works