Продукти > LIXOR®

LIXOR – Подводна аерираща система

Минимална дълбочина на водата Максимална дълбочина на водата Максимална дълбочина на въздухопровода Обем на контейнера ХВЗ Максимален дебит на БПК(lb/ден;kg/ден)
Lixor® 0.5 4 ft. (122 cm) 5.5 ft. (168 cm) 4.5 ft. (137 cm) 2000 gal. (7.5 m3) 10 6 (2.7)

 

lixor_logo

Как LIXOR™ може да ви помогне?

 

Всяка LIXOR подводна аерираща система е проектирана за достигане на надежна миксираща производстена ефективност. Аерацията е процес на разтваряне на кислорода във водата. В пречистването на замърсената водата, адекватното аериране и миксиране са ключов компонент за успешно направен дизайн на системата. Разтворения кислород позволява на аеробните бактерии и други микроорганизми да разтворят биологично и да асимилират входящата органична материя, като значително намаляват концентрацията на замърсяване в отпадъчната вода.

 

LIXOR™ Подводна аерираща система

 

Материали на констукцията: Направени от 100% антикорозионни материали.

LIXOR™ инсталация: подводните аериращи системи са монтирани в контейнери над или под земята. Контейнерите мода да бъдат направени от бетон, фибростъкло, сотмана или пластмасови материали. Моля прочетете характеристиките на продукта за препоръчителен септичен контейнер. Винаги проверявайте местните закони преди да инсталирате или промените системата за пречистване. Свържете се с нас за повече информация относно правилния избор на контейнер за вашето място.

Капацитет: LIXOR системите се произвеждат в удобни, достъпни размери и конфигурации. Няколко LIXOR модула могат да се използват за достигане на по-високи възможности за пречистване. Моля свържете се с нас за повече информация за правилния избор на LUXOR система за вас.

Изисквания за енергия: Електрическите компоненти се произвеждат по всички световни изисквания за електрически характеристики (напрежение/фаза/честота).

Изисквания за поддръжка: Веднъж инсталирани, LIXOR системите почти не изискват никаква поддръжка. Единствената движеща се част в системта е наземния компресор, монтиран на не повече от 33м разстояние. Периодичен преглед на електрическите компоненти е препоръчителен. Отпадъците е нужно да се премахват когато е възможно.

 

Как работи

 

Когато се използва в пред-аериране или в системи с прекратен растеж, надземния, регенеративен компресор, изпомпва колямо количество въздух към подводния LIXOR аериращ и кимсиращ дифузор.

Изкусно проектираната на LIXOR Вентури камера раздробява входящия поток от въздух в по-малки балони.

Скоростта на въздуха и увеличаването на водата в камерата създава вакуум, който издърпва околните течности.

Резултата е турболентна струя от вода и балони, които се придвижват нагоре по контейнера, прехвърляйки кислорода във водата и създавайки хоризонтални и вертикални миксиращи зависимости.

Lixor_02_0Install_print

 

Аериране на замърсената вода

 

Аерацията е порцес на разтваряне на кислорода във водата. В пречистването на замърсената вода, адекватното аериране и миксиране са ключов компонент за успешно направен дизайн на системата. Разтворения кислорсод позволява на аеробните бактерии и други микроорганизми да разтворят биологично и да асимилират входящата органична материя, като значително намаляват концентрацията на замърсяване в замърсената вода