Продукти > MicroFAST®

 

За повече информация +359879829111 | +359879829114

ОТПАДНИВОДИ

 

  Максимален капацитет на пречистване Размери на модула (Д х Ш х В) Тегло
Обем на модул ЕЖ на модул
MicroFAST® 0.5 1800 литра/ден 10 до 12 59” (150 cm) x 30” (76 cm) x 56” (130 cm) 75 кг
MicroFAST®3.0 11350 литра/ден 65 до 79 71” (180 cm) x 59” (150 cm) x 81” (206 cm) 329 кг
MicroFAST®9.0 34050 литра/ден 194 до 236 145” (368 cm) x 73” (185 cm) x 76” (193 cm) 1044 кг

*Намаление до 40% на налични бройки. За актуални цени:  +359879829111

Технологията на системите на Bio-Microbics е базирана на процес наречен FAST – Фиксирано Активно Утаечно Пречистване.

FAST системите елиминират много от проблемите, които са свързани с конвенционалните системи. Те използват мембрани в резервоара, върху които се развиват микроорганизмите. Тези мембрани осигуряват голяма работна повърхност в съотношение с обема. Тази повърхност достига до 240 кв.м. на един кубичен метър площ. Мембраните са изцяло потопени в течността. Въздушни дифузери осигуряват циркулация на отпадъчните води през самите мембрани и окисляване на течността. Бактериите, за разлика от конвенционалните системи използващи утайки, се развиват върху мембраните докато течността циркулира през тях без разтворени твърди частици. В процеса на действие, бактериите се развиват и разпространяват по мембраната. Животът на бактериите е обикновено 40 до 100 дни, в зависимост от натовареността. Ефективните нива на концентрация са в порядъка на 4000 до 8000 мг/л. Концентрацията на бактериите е  зависима от концентрацията на отпадъците, което прави системата саморегулираща се.

Мембраните, които се използват са разработени така, че се осигурява тяхното самопочистването. Потокът през тях изцяло елиминира необходимостта от поддържане на мембраната.

Могат да бъдат посочени няколко основни предимства на системата FAST:

  • Системата се справя с пикови стойности и токсични отпадъчни води. Концептуално, това което се появява при системата е малко по-различно от конвенционалните системи. За разлика от тези системи, при FAST технологията бактериите растат по мембраната и течността циркулира през тях. Резултатът е аеробни и анаеробни бактерии, прикрепени към мембраната. В случай на пикови стойности или токсични отпадъци, само аеробните микроби по повърхността ще загинат. Веднъж изкарани на повърхността, долните пластове от микроби бързо се преобразуват в аеробни и разграждат органичните отпадъци.
  • Мембраните са потопени през цялото време. Има много близък контакт между организмите и биомасата, защото мембраните са потопени през цялото време, като това увеличава скоростта на преработка. (Например при Ротационния Биологичен Контрактор, само част от мембраните са потопени, следователно само част от биомасата влиза в контакт с микроорганизмите в отпадъчните води, което води до по-ниска ефективност.
  • Няма подвижни части, които да изискват поддръжка. Отново в сравнение с Ротационния Биологичен Контрактор ще видим, че и тук системите FAST имат предимство. Процеса на Ротационния Биологичен Контрактор се състои от серия близко положени въртящи се дискове, монтирани на хоризонтален вал, което води до няколко вида работни проблеми и проблеми при поддръжката. В FAST системата, мембраната и тръбата за снабдяване с кислород са неподвижни. Единствената подвижна част в системата е вливането на отпадъчните води.
  • Системата спестява площ, поради уникалния си дизайн и биологичните си товарни характеристики. FAST системите се състоят от съд, пакетиран с мембрана, която осигурява голяма повърхностна площ спрямо обема. Тъй като биомасата е прикрепена към мембраната, вместо към съда в който се намира (както е в конвенционалните системи с активна утайка), критерият за оразмеряване е в кг БПК/см на мембраната, вместо кг БПК/см от обема на аерация. Резултатът е по-малка необходимост от обем за аерация, следователно изграждането е в по-малки съдове.
  • Системата поддържа утайката в продължение на 40 до 100 дена, позволявайки стабилността й поради дългия период от време. В конвенционалните системи с активна утайка и двата коефициента храна-към-маса и време на задържане на твърдите частици се контролират от организмите в отпадната вода. Те са взаимосвързани. Високият коефициент Храна-Към-Маса отговаря на къс период на задържане на твърдите частици, а ниският коефициент на Храна-Към-Маса отговаря на дълъг период на задържане на твърдите частици. Типична стойност на периода на задържане на твърдите частици за конвенционални системи с активна утайка е 30 дена. Също така, дълъг период на задържане на твърдите частици, означава по-голям и по-скъп контейнер за аерация. Означава също и по-голяма необходимост от кислород и следователно по-голям разход на електроенергия. Може да възникнат проблеми с недостатъчна утаяемост в пречиствателя, ако времето на задържане на твърдите частици е твърде голямо. Поради независимостта на FAST системите, може да се постигне по-дълъг живот на бактериите за пречистване. При нарастване на повърхностните аероби и увеличаването на дебелината им, здравината на свързване на бактериите отслабва и се получава отчупване на повърхностния слой. Анаеробното въздействие на микробите, води до продължително намаляване на масата и редуциране на излишната утайка без по-големи и по-скъпи контейнери за аерация.
  • За този вид системи не е нужен контрол. Докато в конвенционалните системи за активна утайка, допускането на големи разлики във входящата вода трябва да се контролира, в FAST системите не е нужен този контрол, поради причини изложени по-горе. При използването на Ротационния Биологичен Контрактор, регулирането на оборотите в минута на вала е средство за контрол, за увеличаване на ефективността на пречистване. При FAST системите, фиксираната биомаса е контролиращ фактор и саморегулиращ.

 

Сигурни, достъпни… FAST®

 

MicroFAST® системите за пречистване на вода са идеални за използване в жилища с едно семейство, група от няколко къщи или малки общности. MicroFAST модулите могат да се използват и за подобряване на други станции, снабдявайки малките общности с иновативен и достъпен избор в сравнение с централизираните системи за пречистване на водата.

Доказани, безопасни, надеждни.

Истинската красота на тези забележителни системи е колко добре работят

 

FAST® е забележително семпла технология, базирана на природни и прости научни принципи. FAST (Fixed Activated Sludge Treatment – Установено Активно Утаечно Пречистване) процесът използва уникална хибридна комбинация от приложен и прекратен процес на растеж в аеробен биореактор. Тази доказана IFAS (Integrated Fixed-Film Activated Sludge – Интегрирана Фиксирана Активна Утайка) комбинация включва стабилността на напълно потопената, фиксирана система и ефективността на активното утаечно пречистване, правейки иновативната, оригинална FAST система, технологично напреднала и невероятно надеждна. FAST процеса осигурява идеалната околна среда за бърз разтеж на бактериите, осигурявайки много кислород и храна, като се разпределя по равно на всички бактерии на повърхността на съоръжението.

Намаляване на азота

 

Проектите за азотиране и деазотиране са много по-лесни с FAST технологията. Много биологични, био-химични, химични и физически процеси протичат едновременно в системата за пречистване на отпадъчна вода FAST. MicroFAST пречиствателните системи са се доказали в значителното намаляване на азотните нива – включително нитрати и други азотни видове – с изключително висок процент.

Как работи?

 

1. MicroFAST® системите за пречистване на замърсена вода обработват всички замърсени води от къща с едно семейство, група от къщи, малки общности или част от замърсената вода на други градски станции.

2. Естественото отделяне и установителният процес възникват точно преди навлизането в модула за обработка на MicroFAST.

3. Компресор монтиран над земята е единствената движеща се част от системата, вкарваща въздух (кислород) в модула за пречистване за да създаде силна циркулация на замърсената вода.

4. Системите FAST осигуряват висок коефициент на обмен между повърхността и обема за да поддържат изключителен растеж на микробите по време на малко, средно и голямо използване. Бактериите стават “фиксирани” или прилепнали към стационарната конструкция, където обилната, разнообразниаи саморегулираща се популация от микроби е постоянно поддържана във вентилационната зона за да метаболизира входящите отпадъци.

5. Чистата, без мирис, пречистена вода е готова за стандартно или иновативно разпръскване.

Технически характеристики

 

Материали за конструкцията: Направени от 100% антикорозионни материали и съдържащи рециклирани материали. FAST© инсталация: FAST системите се монтират в контейнери над или под земята. Контейнерите могат да се направят от бетон, фибростъкло, стомана или пластмасови материали. Капацитет: FAST системите са налични в няколко удобни, достъпни размери и конфигурации. Няколко FAST модула свързани паралелно или в последователно, могат да се използват за достигане на по-висок приток или пречиствателни възможности. Моля свържете се с нас за повече информация за системите FAST. Възможности за оползотворяване на пречистената вода: Изключително високите нива на пречистване могат да намалят използваната вода в дренажните местности, като пречистената вода се използва за напояване или друг иновативен метод. Използвана енергия: Електрическите компоненти са направени според всички световни изисквания за технически характеристики (напрежение, фаза, честота). Изискване за поддръжка: Веднъж инсталирани, FAST системите практически не изискват поддръжка. Единствената движеща се част в системата е надземен компресор монтиран на макс. 33 м разстояние. Периодичен оглед на електрическите компоненти и нивата на отпадъчните продукти са препоръчителни. Остатъчните продукти трябва да се премахнат когато е възможно.