Bio-MICROBICS – info

Bio-Microbics_Logo_w_tag_world

 Bio-MICROBICS произвежда иновативни, модерни системи за отпадни води, алтернативни продукти за септичните системи, както и системи за събиране на дъждовна вода, които предоставят уникални решения за децентрализирани домове, малки затворени комплекси и бизнес имоти по света.

Децентрализираните пречиствателни системи са предварително проектирани системи, използвани за събиране, третиране и разпръскване (или повторно използване) на отпадъчните води в или близо до точката (на мястото) на образуването на отпадъците
Често, под Малки системи се разбира използването им предимно в домовете, а по-големите децентрализирани системи за отпадни води са идеални за скупчени подразделения (квартали), изолирани общности (села), бизнес имоти (ресторанти и курорти), индустриални обекти, институционални заведения (болници), или морски плавателни съдове (офшорните платформи също са включени сред видовете практики за третиране използване).
Тези “алтернативни системи за отпадни води” намаляват замърсяването на подземните води чрез разлагане на органичните отпадъци и по-ефективно премахване на хранителни вещества.

С конвенционалните септични системи, само 10% – 40% от пречистването действително се случва в резервоара. Усъвършенстваните системи за пречистване на отпадъчни води, като нашите FAST® системи, правят 90% -95% от пречистването, преди заустването им в околната среда. Процесът на естественото пречистване на тези модерни системи използват фиксиран, интегриран подход към естественото намаляване на замърсителите, попадащи във водни потоци и подземни води. Ето защо, не е проблем за тези системи да се използват в непосредствена близост до източник на подземните води.
Bio-MICROBICS предлага висококачествени продукти за децентрализирани терени с икономично и ефективно пречистване на отпадните води и дъждовни системи осигуряващи чиста вода и чиста околна среда за бъдещите поколения.

Bio-MICROBICS е посветена на осигуряването на цялостни решения за пречистване на отпадни води. Нашите системи са проектирани и конструирани с устойчивост и потребителска практичност.

В челните редици на устойчивата и чиста технология, Bio-MICROBICS системите отговарят на най-високите в световен мащаб стандарти за изпълнението и безопасността при пречистване на вода, отпадни води, дъждовна вода, и повече! Bio-MICROBICS е разработила редица иновативни продукти, някои от които са революционни методи за справяне с обработката на отпадъчни води на места, където инфраструктура и дренаж не са налични.

Защо да изберете FAST®?

Нашите FAST® системи за пречистване на вода са предварително проектирани, готови решения за децентрализирано третиране на 500 до 160,000+ Гал (.5-600 m3 / г) отпадъчни води на ден. Системите FAST® използват фиксирана технология на третиране (FITT®) осигуряваща стабилна, последователна обработка, която използва всички предимства на иновативната технология на пречистване на води, с ниски оперативни разходи и поддръжка.
Макар, че и FAST® системите и конвенционалните системи за третиране с активни утайки непрекъснато смесват отпадъците, това е мястото, където приликите спират. Бактериите, които акостират на медиите FAST® образуват различен слой от анаеробни микроби и повърхностни аеробни микроби с факултативни бактерии по средата.

6 причини да изберете Bio-MICROBICS FAST® System

Годините на приложни инженерни познания, доведоха до един продукт, който е лесен за инсталиране, лесен за работа, и евтин за поддръжка.

1. Държи на околната среда

FAST® бързо да се адаптира към условията на натоварване, с много малка загуба на бактерии в отпадните води. Аеробните микроби на повърхността щесе отлепят и умрат, а Факултативните бактерии, веднъж изложени на въздух бързо чрез аеробна респирация ще разграждат входящите органични. Със добро проветряване и завръщането на остатъчната утайка в обращение, системата за FAST® избягва прекомерни условия за растеж на биомасата (запушване), които могат да опустошат някои от технологиите за пречистване

2. 100% потапяне

100% потопяемата FAST® системата създава оптимален контакт между постъпващите отпадъци, свободния кислород, и биомасата. Това позволява на системите FAST® да сведат до минимум замърсяването.

3. Ниска поддръжка

Дизайнът на FAST® създава няколко предимства за поддръжка, в сравнение с други системи: Системата FAST® използва дистанционно монтиран регенеративен вентилатор (до 100 метра разстояние), който изсмуква мръсния въздух и има много по-дълъг живот от линейните компресори. В допълнение, системата не се нуждае от обслужване на части в резервоара за пречистване.

4. Стабилност

Чрез оптимизиране на биологичната среда, както и прилагане на опростени инженерни принципи, системите за Bio-MICROBICS FAST® са премахнали много от неприятностите, които се появяват при други пречиствателни станции.
FAST произвежда утайка с висока плътност (> 2% твърди вещества), съответно заема по-малък обем в съда за преработка. Тази по-висока плътност на утайките значително намалява времето между утаечните поглъщания.

5.Намаляване на нитрогена

Процесите на нитрификация и денитрификация са много по-лесни с MicroFAST технологията (до 70% общо намаление на азот), следвана от NitriFAST® серията, даваща по-висок процент на нитрификацията. Потапящата FAST® система осигурява идеална среда за голяма част от аеробните микроорганизми в газобетона, а самопочистващата камера за смилане на замърсителите в биореактора пречиства отпадъчните води, в резултат от което те са без мирис и с високо качество. Големите обеми от биомаса, в съчетание с по-дълъг живот на утайката, смекчава въздействието на ниските температури, като по-нататък се дава възможност за по-пълна нитрификация на нивата на амоняк.

6. Високо ниво на ефективност

MicroFAST® осигуряват много високи нива на ефективност (средно 95% БПК5). Оборудван с SFR® (Sequencing Fixed Reactor) функция, която добавя гъвкавост на биологична система, като дава възможност да бъде персонализирана, за да помогне за намаляването на цената на използваната електроенергия. FAST® системите отговарят на регулаторните изисквания в цял свят. FAST® системи могат да бъдат поръчани, експедирани, инсталирани и пуснати в експлоатация в рамките на няколко седмици.