Децентрализираните пречиствателни системи

Децентрализираните пречиствателни системи са предварително проектирани системи, използвани за събиране, третиране и разпръскване (или повторно използване) на отпадъчните води в или близо до точката (на мястото) на образуването на отпадъците
Често, под Малки системи се разбира използването им предимно в домовете, а по-големите децентрализирани системи за отпадни води са идеални за скупчени подразделения (квартали), изолирани общности (села), бизнес имоти (ресторанти и курорти), индустриални обекти, институционални заведения (болници), или морски плавателни съдове (офшорните платформи също са включени сред видовете практики за третиране използване).
Тези „алтернативни системи за отпадни води“ намаляват замърсяването на подземните води чрез разлагане на органичните отпадъци и по-ефективно премахване на хранителни вещества.