Три начина за повторна употреба и рециклиране на водата

 

Три начина за повторна употреба и рециклиране на водата

 

По водни ресурси сред Балканските държави, България се нарежда на последно място. Водата е ценен ресурс, а ние използваме много повече от нашия справедлив дял от него – средното потребление на вода на човек дневно възлиза на около 140л., основно за битови нужди.

Опазването на водните ресурси може да Ви помогне да спестите пари и със сигурност може да помогне за спасяването на околната среда. В допълнение към простото правило да се изразходва по-малко вода в бита, има няколко начина за използване на една и съща вода за различни цели у дома. Ето три начина за повторна употреба и рециклиране на водата:

rain-water

Използвайте “сива вода” за растенията в градината

 

Сивата вода (Greywater) включва всякакви битови отпадъчни води, с изключение на отпадъчните води от тоалетни, които са известни като „черна вода“ (Blackwater). Обикновено 50 -80 % от битовите отпадъчни води се определят като сива вода ( водата от кухненските мивки, миялни машини, мивки за баня, вани и душове). Тази вода със сигурност не е годна за консумация от човека, но е достатъчно чиста, за да се използва за градината и растенията около къщата, за миене на превозни средства и машини.

Най-безопасният начин да се оползотвори сивата вода е да я внесем директно в биологично активния горен почвен слой, където почвените бактерии могат бързо да я обработят, произвеждайки достъпни за растенията хранителни вещества. Този начин за биологично пречистване на водата е много по-ефективен, отколкото всяко друго инженерно третиране, като по този начин се  съхранява и се гарантира  качеството на подземните и повърхностни води.Водата, която вече е използвана във ваната или за душ е най-подходяща за тази цел, но водата, която е била използвана за миенето на чинии също е годна за използване, стига да не е твърде  омазнена или с остатъци от храна. Водата може да се събира ръчно чрез загребване от ваната, или с помощта на дренажни тръби може да бъде пренасочвана към малък резервоар за съхранение. Един квадратен метър почва като цяло може да поеме половин галон сива вода всяка седмица. Така че, ако имате градинска площ с големина 10м2, можете да рециклирате до 50 галона на сивата вода всяка седмица.

 

Използвайте водата от мивката за промиване на тоалетните отпадъци

 

Според Центъра за алтернативна технология – европейска екологична организация, посветена на развитието на чисти технологии за Земята, в развитите страни всеки човек използва близо 13 000 литра вода годишно, само при пускане на водата в тоалетната! За да направим използването на водата по-ефективно, ваче използваната вода може да служи за две цели преди да напусне дома. Тъй като не е необходимо тоалетна да се отмива с с чиста вода, ВиК тръбите могат да се прегрупират, така че „сивата вода“ от мивката в банята да запълва резервоара на тоалетната.

 

Събиране на дъждовна вода

 

Площта, от която ще се събира водата, най-често е покрив, но почти във всеки двор има плочници, циментирани площадки, пътеки и др., които по време на дъжд преливат от вода. С подходящ наклон, тръби и място за съхранение, вкопано в земята или поставено в най-ниската точка – според случая, решава проблема. Колкото повече вода, толкова по-добре. Дъждовната вода е „мека” – т.е. полудестилирана, макар че това й качество изчезва, докато се търкаля по покрива. Тя е идеална за поливане, така както и всеки дъжд.. Системата за събиране на дъждовна вода е едно много полезно съоръжение за двора, където и да се намира той.

Като пример, една къща със 150 м2 покривна площ, в регион, който получава най-малко 50 см. дъжд годишно, потенциално би могъл да събере около 15 000 литра вода за една година. Тази вода може да се използва за всякакви нужди и дори бихте могли да направите своя собствена дъждо-събирателна система и система за пречистване, с която да можете да използва тази вода за пиене. За жалост, този вариант в България, се разрешава самостоятелно от всеки собственик.

Освен в ежедневните домакински дейности, неизчерпаемият природен ресурс намира приложение и в промишлеността. Употребата на дъждовна вода като ресурс в промишлеността е икономично ефективно решение, което може значително да намали производствените разходи. Това съответно би довело до намаляването на крайната цена на произвежданите продукти.Водата е от решаващо значение за всичко около нас.