Bio-MICROBICS – info

 Bio-MICROBICS произвежда иновативни, модерни системи за отпадни води, алтернативни продукти за септичните системи, както и системи за събиране на дъждовна…

Continue Reading

ИНФО

Подробни описания и ръководства за пречиствателните станции   ⇓ Ръководство за инсталация и поддръжка на SaniTEE ⇓ Ръководство за инсталация на FAST…

Continue Reading

ПРОДУКТИ

Пречиствателни станции за еднофамилни къщи, комплекси, предприятия ТРАНСПОРТ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ От потребителя до пречиствателната станция, водата се транспортира чрез…

Continue Reading